Forretningsbetingelser

Body Mind Balance

Disse handelsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Body Mind Balance, CVR 37354449, c/o Mette Møller Nielsen, Heden 19, 9520 Skørping, mail@bodymindbalance.dk

Afvikling, afbestilling og ændring eller aflysning

Ved alle aftaler modtager køber en bekræftelse på selve aftalen pr. mail. Tjek evt. spam mappen, da mails kan ende der.

Afbestilling kan foretages med gældende varsel inden en aftale. For en session vil varslet typisk være 24 timer før aftalen, men nogle sessioner kan have længere varsel. Betalingen vil blive tilbageført til betalingskontoen, så snart den er behandlet hos banken.

Ved ønske om at flytte en tid, så kontakt mig med samme varsel som gælder for afbestilling, så kan jeg flytte den til en anden tid i kalenderen.

Body Mind Balance har ret til med samme varsel, at aflyse, flytte eller ændre aftaler. I tilfælde af sygdom eller anden uopsættelig hændelse med endnu kortere varsel. Hvis ikke der tilbydes en anden aftale, tilbagebetales købet. Tilbydes der er anden aftale har klienten ikke ret til også at få tilbagebetalt købet.

Klienten er selv ansvarlig for at Body Mind Balance til enhver tid har aktuelle kontaktoplysninger.

Klienten er selv ansvarlig for at møde op enten fysisk eller online til aftalte tid, samt at forbindelsen ved online aftaler er velfungerende.

 

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser på hjemmesiden er opgivet i danske kroner (DKK)

Alle ydelser betales fuldt ud enten i et beløb eller via en ratebetalingsordning. Betaling foregår samtidig med bookning med mindre andet er aftalt.

Alle aftaler og tilmeldinger er bindende. Ved køb af forløb, forpligtiger køber sig til at betale for hele forløbet uanset om det færdiggøres eller ej.

Ved køb af abonnement eller valg af ratebetaling, så trækkes beløbet fra købers konto med 30 dages mellemrum. Ved køb via ratebetaling, så forpligter køber sig til at betale alle rater.

Det er købers ansvar, at der til enhver tid er et gyldigt betalingskort tilknyttet et abonnement eller ratebetaling. Ændring af kort kan ske via link til bookingsystemet og fremgår af dine kvitteringer.

Forsinket eller udebleven betaling anses ikke som ophævelse af en aftale og morarenter kan tillægges. Udebleven betaling kan medføre at aftalen opsiges og evt. resterende rater forfalder til betaling med det samme.

Udelades betaling, lukkes adgang til materialet indtil betaling har fundet sted.

 

Gyldighed og adgang

Klippekort

Klippekort har gyldighed 1 år fra købsdato, med mindre andet er aftalt.

Gavekort

Gavekort købes og betales før levering. Det er gyldig til den ydelse, der fremgår af gavekortet. Gavekortet er gyldigt et år fra købsdato og kan ikke ombyttes til kontanter.

Abonnement

Du har adgang til materialet, så længe du er medlem af medlemsklubben. Dit medlemskab er løbende abonnement og kan opsiges skriftligt pr. mail. Du har altid adgang, i hele den periode du har betalt for.

Rettigheder

Alle ydelser og produkter er underlagt loven om ophavsret, hvad enten de er live, digitale eller trykte. De er skrevet, produceret og distribueret af Mette Møller Nielsen, Body Mind Balance. 

Køber må anvende materialet til personligt brug, og må ikke (hverken gratis eller mod betaling) dele, kopiere, udlåne, publicere eller på anden måde videregive det til andre. Købet giver udelukkende brugsret til materialet og denne er personlig.

Materialet må ikke anvendes til andre formål end det er købt.

 

Ansvar

Køber er indforstået med, at Body Mind Balance på intet tidspunkt garanterer et bestemt resultat.

Køber har det fulde ansvar for egen udvikling ved deltagelse i sessioner, kurser, uddannelse, øvelser, abonnementer, online produkter, forløb/mentorforløb eller andet udbudt af Body Mind Balance.

Ligeledes tager køber det fulde ansvar for, hvordan informationer fra Body Mind Balance anvendes og håndteres. Samtidig er køber indforstået med at Body Mind Balance ikke kan holdes ansvarlig for, hvordan køber vælger at handle efterfølgende. Køber har altid sin egen frie vilje.

Fortrydelsesret ved køb af fysiske produkter

Ved køb af fysiske produkter hos Body Mind Balance har du som køber 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage løber fra den dato handlen er indgået. Forsendelse af returvarer er på købers regning med mindre andet er aftalt.

Køb af online materiale, kan ikke fortrydes, da køber har adgang med det samme købet er gået igennem.

Reklamationsret

Købelovens reklamationsret gælder for fysiske produkter købt hos Body Mind Balance. Ønsker du at reklamere over øvrige ydelser, så kontakt os straks.

 

Klageadgang

Ønsker du som køber at klage over dit køb, skal du i første omgang rette henvendelse til Body Mind Balance pr mail. Er det ikke muligt at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevant instans, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet – www.forbrug.dk

 

 

Datapolitik

Læs persondatapolitikken lige her